Projektiranje

Propoznavni slog podjetja, ki izhaja iz mednarodnih trendov ter z občutkom za inovacijo, oblikuje skupina kreativnih arhitektov, katere idejni vodja je
italijanski arhitekt Marco Rodda.

Na podlagi vaših idej in želj izrišemo projektne načrte in vizualizacije za:
• Zunanjo ureditev
• Celotni objekt
• Ureditev notranjih prostorov
• Del objekta
• Postavitev in dizajn notranje opreme

Projektriranje PGD dokumentacije

Projektni načrt za postavitev notranje opreme

Projektiranje zunanje ureditve

Vizualizacija in izvedba hotelske sobe

Vizualizacija in izvedba recepcije

Vizualizacija pisarne