Gostinski in družabni objekti

Estetika teh objektov mora biti v skladu z vizijo storitev ali aktivnosti v prostorih. Uspešno oblikovano okolje je ne le dodana vrednost k storitvi, ampak omogoča tudi kakovostno izvedbo le te.